IPHONE11 หน้าจอสีเพี้ยน ซ่อมยังไง??

หน้าจอiPhone11สีเพี้ยน ทัชสกรีนไม่ได้เลย จอiPhone11กระพริบ จอเป็นเส้น มืดดำสนิท

ถึงแม้จะใช้งานได้ปกติ ก็ตาม

หน้าจอiPhone สีเพี้ยน ซ่อมยังไง??

มีวิธีเดียวที่ทำได้ คือ….เปลี่ยนจอiPhone ยกชุด เปลี่ยนจอปุ๊บ หายปั๊บ ใช้งานได้ปกติ หน้าจอiPhoneสีสดใสเหมือนเดิม

ลูกค้าเดินทางมาซ่อมiPhone 11 จาก รังสิตคลอง1

Message us