แบตเตอรี่ไอโฟน บวม เสื่อม

ฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกวันนี้เราต้องชาร์จกันบ่อยขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีของโทรศัพท์มีระบบเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่น จอใหญ่ ไวไฟ 3g 4g

Admin

07/09/2021
Message us